मी उशीरा कर्ज परतफेड केल्यास माझ्या cibil स्कोअरवर याचा काय परिणाम होईल?


#1

मला उशीरा कर्ज परतफेडच्या प्रभावांबद्दल माहिती पाहिजे आहे.


#2

देय रक्कम उशीरा भरल्यास पेमेंट हिस्टरी वर दुष्प्रभाव पडतो. पेमेंट हिस्टरी हा सिबिल अहवालाचा महत्त्वाचा भाग असतो.

सिबिल अहवालावर कोणत्या प्रमाणात प्रभाव पडेल यासाठी किती दिवस उशीरा पेमेंट केले इत्यादी घटक विचारात घेतले जातात.

मात्र देय रक्कम भरायला अनेकदा उशीर झाला तर तुमच्या अहवालावर नक्कीच प्रभाव पडतो. ९० दिवसापेक्षा अधिक उशीर झाला तर पुढील सात वर्षापर्यंत अहवालावर लक्षणीय दुष्प्रभाव पडतो.

उशीरा परतफेड झाल्यास भविष्यकाळात आपल्याला कर्ज मिळणे कदाचित दुःखदायक असेल.