Naveen bisness aahe. loan pahije


#1

naveen bisness sathi loan milel?


#2

Aamhi naveen business sathi loan det nahi. Tumchya business la ek varsha jhaala ki tumhi amchayashi sampark sadhu shakta. Tumchya business baddal mahiti dilya nantar, tumhi aamchya website var loan sathi arj deu shaktat.