मी माझ्या लघु उद्योगासाठी कर्ज घेतले आहे. कर्जाची परतफेडीची हप्ते कशी कमी करावी?


#1

मला लघु उद्योग कर्जाची परतफेड कमी करण्यासाठी काही टीप हव्या आहेत.


#2

उद्योग कर्जाचे हप्ते कमी करण्याचे उपाय खालील प्रमाणे आहेत:

तुमच्या उद्योगासाठी घेतलेल्या कर्जाची मुदतीपूर्वी परतफेड करण्याबाबतच्या अटी व शर्ती एकदा नीट वाचा.असे केल्याने भविष्यात तुमचे हप्ते कमी होऊ शकतात. मुदतीपूर्वी कर्जाची परतफेड केल्यास दंड नसल्याची खात्री करून घ्या.

“रिड्यूसिंग बॅलन्स” पद्धतीने व्याजाची गणना करणारी लोन कंपनी निवडा. या पद्धतीत तुमचे हप्ते कमी होत जातात आणि भविष्यात तुम्ही बचत करू शकता.

प्रथम, जास्तीत जास्त व्याज दर कर्जाची रक्कम तुम्ही जितकी शक्य तितकी परत करा.मात्र तसे करताना इतर कर्जाची परतफेड उशीरा होणार नाही याची काळजी घ्या. असे केल्याने भविष्यात तुमचे कर्जाचे ओझे कमी होते.