वर्किंग कॅपिटल म्हणजे काय?

#1

मला वर्किंग कॅपिटलबद्दल माहिती पाहिजे आहे.

0 Likes

#2

कंपनीची विद्यमान संपत्ती आणि असलेले दायित्व यातील फरक म्हणजे वर्किंग कॅपिटल.

वर्किंग कॅपिटल वापरुन पुढील एका वर्षात घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमता, किंवा इतरांना देय रक्कम किंवा इतर दायित्व पूर्ण करण्याची क्षमता मोजता येते. कंपनीच्या आर्थिक आरोग्याची माहिती यातून कळते.

जर तुम्हाला वर्किंग कॅपिटल कर्जाची गरज असेल तर तुम्ही ग्रोमर फायनान्सशी परवडणारी व्याजदराने कर्ज घेऊ शकता!

0 Likes