फक्त एनरोलमेंट नंबर सह मी आधार कसा डाउनलोड करू शकतो?

#1

माझ्याकडे एनरोलमेंट नंबर आहे आणि आधार ऑनलाइन डाउनलोड करायचा आहे.

0 Likes

#2
  • https://eaadhaar.uidai.gov.in/ वर जा.

  • एनरोलमेंट आयडी निवडा (आधीच्या टप्प्यात मिळालेला) आवश्यक तपशील प्रविष्ट करा.

  • ‘मोबाइल नंबर’ रकान्यात तुम्ही सध्या वापरत असलेला मोबाइल क्रमांक प्रविष्ट करा.

  • ‘गेट वन टाइम पासवर्ड’ क्लिक करा, आणि तुम्हाला ओटीपी प्राप्त होईल.

  • ओटीपी प्रविष्ट करा, वॅलिडेट करा आणि डाऊनलोड करा.

0 Likes