जीएसटी नोंदणी तपशीलांमध्ये प्रवेश करताना मी चूक केली आहे. मी तो सुधारण्यासाठी एक मार्ग आहे का?

#1

मी माझ्या जीएसटी नोंदणी तपशीलामध्ये बदल / दुरुस्त करू इच्छित आहे.

0 Likes

#2

होय, आपण जीएसटी नोंदणी तपशील बदलू किंवा अद्ययावत करू शकता. फक्त या सोप्या चरणांचे अनुसरण करा:

  • आवश्यक कागदपत्रांसह जीएसटी आरईजी-१४ अर्ज सादर करावा.
  • जीएसटी अधिकारी त्याची पडताळणी करतात आणि पंधरा दिवसाच्या आत जीएसटी आरईजी-१५ प्रारूपात मंजूरी दिली जाते.
  • अधिकार्‍यांना कागदपत्रे समाधानकारक वाटली नाहीत तर जीएसटी रेग-०३ प्रारूपात कारणे दाखवा नोटीस दिली जाते.
  • अर्जदाराने नोटीस मिळाल्यानंतर सात दिवसाच्या आत जीएसटी आरईजी-०४ प्रारूपात उत्तर देणे आवश्यक असते.
  • अधिकाऱ्यांना उत्तर समाधानकारक वाटले नाही तर अर्ज अस्वीकार केला जातो व जीएसटी आरईजी-०५ प्रारूपात निर्देश दिले जातात.
  • जीएसटी अधिकार्‍यांनी इतर कोणतीही कार्यवाही केली नाही तर तपशीलात बदल झाला असे समजावे.
0 Likes