नवीन व्यवसायविषयी कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवणे महत्वाचे आहेत?

मी माझ्या स्वतःच्या व्यवसायास सुरुवात केली आहे.

नवीन व्यवसायासाठी हे लक्षात ठेवण्याच्या गोष्टी आहेत:

  • तुमच्या व्यवसायाची उत्पादने अथवा सेवा यांची विक्री केल्यामुळे मिळणारी रक्कम तुला माहित असायलापाहिजे.
  • वार्षिक उलाढालाची गणना केल्याने तुमचा उद्योग किती लवकर रोख पैसे गोळा करतो हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे.
  • बाजारात किती वेळ तुमचे उत्पादन टिकते आहे हे माहिती असणे आवश्यक असते.
  • नफ्यातून कर/टॅक्स वजा केला की निव्वळ नफा उरतो.विक्री मधून ग्रॉस नफ्यापेक्षा हा नफा अधिक महत्त्वाचा असतो.
  • दर वर्षी वाढ दराचे (ग्रोथ टार्गेट किंवा जीटी) ध्येय असलेच पाहिजे.