माझा व्यवसाय कर्ज अर्ज नाकारला जाणार नाही याची मी खात्री कशी करू?

मला कर्जासाठी अर्ज करायचा आहे.

  • लक्षात ठेवा आपण कर्जावर डिफॉल्ट घेतल्यास कर्जाचा अर्ज नाकारला जाऊ शकतो.
  • तुमची कंपनी नुकतीच सुरु झाली असेल तर तुम्ही लोनची परतफेड करू शकाल एवढे आर्थिक बळ तुमच्याकडे नाही असे लोन देणाऱ्या कंपनीला वाटू शकते.
  • तुम्ही इतर कोणासाठी गॅरंटर असाल आणि त्याने लोनची परतफेड केली नाही तर तुमच्या क्रेडिट रिपोर्टला पण धोका निर्माण होतो. हे लोन देणाऱ्या कंपनीच्या दृष्टीने चांगले नसते.

आपण या गोष्टी लक्षात ठेवल्यास, आपला कर्ज अर्ज नाकारला जाणार नाही.